Investujte do budoucnosti českého umění

Více o fondu

Proč do svého investičního portfolia zařadit české umění s Collectiv Art OPF

Collectiv Art Fund pattern

1

Diverzifikace portfolia

Umění je nezávislé na akciovém trhu. Může tedy poskytnout ochranu proti tržním výkyvům a rizikům spojeným s tradičními aktivy jako akcie a dluhopisy. Výhodou je také fakt, že oproti přímému nákupu uměleckého díla z galerie budou vaše finance rozloženy mezi všechna díla ve fondu.

2

Dlouhodobý růst hodnoty

Pandemie covidu-19 přesunula velkou část obchodu s uměním na internet, čímž celý trh s uměním ještě více zpřístupnila a akcelerovala. Jen od roku 2020 vzrostl odhadovaný kumulativní obrat trhu o 29 %, když v roce 2022 dosáhl hodnoty 65,1 miliardy dolarů.

3

Podpora kulturních hodnot

Získat přístup k významným uměleckým dílům je náročné, zejména pokud nejste odborník na umění. Investice s naším fondem vám zpřístupní kvalitní umělecká díla, která nejsou jinak dostupná. Pečlivě je vybírají a prověřují naši odborníci.

Na čem stojí Collectiv Art OPF?

Collectiv Art OPF je fond kvalifikovaných investorů ve formě podílového fondu, který se specializuje na nákup a prodej špičkových děl historického i současného českého umění. Odborní kurátoři vybírají perspektivní české autory a vytváří tak různorodou sbírku umění, která atraktivně zhodnocuje finance vložené do fondu.

Věříme, že umění je nejen formou sebevyjádření, ale také lukrativním trhem pro investory. Proto jsme vytvořili Collectiv Art OPF, který vám umožní vstoupit do světa umění s cílem dosáhnout zajímavého zhodnocení.

Naše filozofie

Podpora umění není ničím exotickým a výjimečným, nýbrž naprosto konkrétní podporou kulturního dědictví a hodnot, na kterých stojí základy naší společnosti. Investice do umění tedy není pouhým ekonomickým kalkulem na stabilní investici kontrolovanou velkým trhem, ale právě spojením obou světů – ekonomie a umění, které jsme zdědili po předcích a chceme ho rozvíjet dál.

Náš tým

curator

Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.

Odborná garantka fondu, členka správní rady a investičního výboru. Má na starosti výběr investičně perspektivních děl, ale také podporu a správu rozvoje dalších aktivit fondu.

curator

RNDr. Mária Gálová, MBA

Odborná garantka fondu, členka správní rady a investičního výboru. Po dobu 16 let vedla českou pobočku mezinárodního aukčního domu Dorotheum. Má za sebou bohaté zkušenosti v oblasti trhu s uměním. V současné době pracuje jako Art advisor, správce soukromých sbírek umění, konzultant v oblasti trhu s uměním a dále jako kurátor v segmentu českého autorského skla.

multiple claims in circle

Parametry fondu

Investiční horizont
6+ let
Právní forma
Otevřený podílový fond
Depozitář
CYRRUS, a.s.
Externí auditor
AUDIT ONE, s.r.o.
Orgán dohledu
ČNB (Česká Národní Banka)
Minimální investice
1 000 000 Kč
Perioda stanovování hodnot podílových listů
Kvartálně
Vstupní poplatek
3 % z investované částky
Výstupní poplatek
Do 2 let: 20 % z odkupované investice
2-5 let: 10 % z odkupované investice
Po 5 letech: bez poplatku
Možnost odkupu
Po 1 roce držení s devítiměsíční splatností
Aktuální hodnota prioritního podílového listu
1,0171 Kč
Emitované podílové listy pro investory
Prioritní podílové listy (PPL)
Prémiové podílové listy (PRPL)

Stáhněte si

Správce fondu

Avant

Avant je největší investiční společnost na trhu fondů kvalifikovaných investorů v České republice.

www.avantfunds.cz

Kontaktujte nás a my se vám ozveme

Volejte 538 705 711

Pište info@collectivart.cz